Giờ Afghanistan Múi giờ
Friday Jun 21, 2024

6:15:34 AM

Kabul
UTC/GMT +4.5 giờ
Tên miền quốc gia
af
Thông tin về Afghanistan Hide

Afghanistan là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Kabul và dân tộc bản địa là người Afghanistan. Dân số của Afghanistan năm 2018 ước tính khoảng 29.121.286 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Afghanistan là 647.500 km2.

Mã quốc gia Afghanistan là 93 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Afghanistan từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Afghanistan theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Afghanistan là 93 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Afghanistan dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Afghanistan. Mã quốc gia Afghanistan được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Afghanistan hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở AfghanistanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Herat+93-40
Jalalabad+93-60
Kabul+93-20
Kandahar+93-30
Mazar-E-Sherif+93-50
Mobile Phones+93-70