213 41 -------
EXT COUNTRY CODE AREA CODE LOCAL NUMBER

Hướng dẫn gọi điện quốc tế

 • EXIT CODE
  Đây là mã vùng quốc tế từ một quốc gia. Nó còn được gọi là IDD(International Direct Dialing) quay số trực tiếp quốc tế hay ISD (International Subscriber Dialing) quay số thuê bao quốc tế
 • COUNTRY CODE
  Đây là mã bạn cần quay số tới một quốc gia. Mỗi quốc gia được chỉ định một mã quốc gia duy nhất.
 • AREA CODE
  Đây là mã vùng khu vực của quốc gia. Nó thường là một khu vực chung hoặc một thành phố. Một số quốc gia không đủ lớn để đảm bảo mã riêng của họ, vì vậy sẽ có mã quốc gia 1 và sử dụng mã vùng để xác định quốc gia.
 • LOCAL NUMBER
  Là số điện thoại mà bạn cần gọi

Mã quốc gia Algeria là 213

Dưới đây là thông tin du lịch hữu ích về Algeria.
Cờ quốc giaCờ quốc gia Algeria
Khu vựcChâu Phi
Tên miền quốc giaDZ
Ký hiệu ISODZA
Thủ đôAlgiers
Tiền tệDinar
Dân số34.586.184
Diện tích2.381.740

Mã quay số quốc tế sẽ hiển thị cách quay số tới Oran - Algeria từ bất kỳ vị trí nào trên thế giới, với mã vùng chuyển hướng quốc tế, mã quốc gia, mã vùng điện thoại khu vực tỉnh/thành phố

Đầu số 41 là mã vùng của Oran. Và Oran nằm ở nước Algeria. Nếu bạn ở ngoài nước Algeria và muốn gọi cho một người ở Oran, ngoài mã vùng, bạn cần có mã quốc gia của quốc gia bạn muốn gọi. Mã quốc gia của Algeria là +213, vì vậy, nếu bạn đang ở Việt Nam và bạn muốn gọi cho một người ở Oran, bạn phải nhập số +213 41 ở đầu số điện thoại của người đó.

Dấu cộng ở đầu số điện thoại có thể thường được sử dụng ở định dạng này. Tuy nhiên, cách phổ biến hơn là thay thế dấu cộng bằng một chuỗi số kích hoạt mạng điện thoại mà bạn muốn gọi số điện thoại ở một quốc gia khác. ITU khuyến nghị sử dụng số 00, cũng được sử dụng ở nhiều quốc gia

Để thay thế +213 41 mà bạn phải đặt trước số điện thoại của một người ở Oran để gọi từ Việt Nam, bạn cũng có thể sử dụng số 00213 41.

Mã quốc tế Algeria là 213

Mã vùng Oran là 41

Các mã vùng điện thoại AlgeriaHide
TỈNH/THÀNH ĐẦU SỐ
Adrar+213-49
Ain Defla+213-27
Ain Temouchent+213-43
Alger+213-21
Annaba+213-38
Batna+213-33
Bechar+213-49
Bejaia+213-34
Biskra+213-33
Blida+213-25
Bordj Bou Arreridj+213-35
Bouira+213-26
Boumerdes+213-24
Chlef+213-27
Constantine+213-31
Djelfa+213-27
El Bayadh+213-49
El Oued+213-32
El Tarf+213-38
Ghardaia+213-29
Guelma+213-37
Illizi+213-29
Jijel+213-34
Khenchela+213-32
Laghouat+213-29
M?sila+213-35
Mascara+213-45
Medea+213-25
Mila+213-31
Mobile Phones+213-61
Mostaganem+213-45
Naama+213-49
Ouargla+213-29
Oum El Bouaghi+213-32
Relizane+213-46
Saida+213-48
Setif+213-36
Sidi Bel Abbes+213-48
Skikda+213-38
Souk Ahras+213-37
Tamenrasset+213-29
Tebessa+213-37
Tiaret+213-46
Tindouf+213-49
Tipaza+213-24
Tissemsilt+213-46
Tizi Ouzou+213-26
Tlemcen+213-43