Giờ American Samoa Múi giờ
Friday Jun 21, 2024

12:04:49 PM

Pago Pago
UTC/GMT -11 giờ
Tên miền quốc gia
as
Thông tin về American Samoa Hide

American Samoa là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Pago Pago và dân tộc bản địa là người American Samoa. Dân số của American Samoa năm 2018 ước tính khoảng 57.881 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ American Samoa là 199 km2.

Mã quốc gia American Samoa là 1-684 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến American Samoa từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang American Samoa theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia American Samoa là 1-684 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng American Samoa dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của American Samoa. Mã quốc gia American Samoa được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số American Samoa hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở American SamoaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
American Samoa không có mã tỉnh/thành.