Giờ Anguilla Múi giờ
Tuesday May 14, 2024

11:25:40 PM

Anguilla
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
ai
Thông tin về Anguilla Hide

Anguilla là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là The Valley và dân tộc bản địa là người Anguilla. Dân số của Anguilla năm 2018 ước tính khoảng 13.254 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Anguilla là 102 km2.

Mã quốc gia Anguilla là 1-264 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Anguilla từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Anguilla theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Anguilla là 1-264 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Anguilla dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Anguilla. Mã quốc gia Anguilla được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Anguilla hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở AnguillaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Anguilla không có mã tỉnh/thành.