Giờ Antigua and Barbuda Múi giờ
Monday May 13, 2024

10:46:14 AM

Antigua
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
ag
Thông tin về Antigua and Barbuda Hide

Antigua and Barbuda là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là St. John's và dân tộc bản địa là người Antigua and Barbuda. Dân số của Antigua and Barbuda năm 2018 ước tính khoảng 86.754 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Antigua and Barbuda là 443 km2.

Mã quốc gia Antigua and Barbuda là 1-268 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Antigua and Barbuda từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Antigua and Barbuda theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Antigua and Barbuda là 1-268 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Antigua and Barbuda dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Antigua and Barbuda. Mã quốc gia Antigua and Barbuda được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Antigua and Barbuda hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Antigua and BarbudaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Antigua and Barbuda không có mã tỉnh/thành.