Giờ Argentina Múi giờ
Saturday May 11, 2024

9:27:51 PM

Buenos Aires
UTC/GMT -3 giờ
Tên miền quốc gia
ar
Thông tin về Argentina Hide

Argentina là một quốc gia nằm ở Nam Mỹ. Với thủ đô là Buenos Aires và dân tộc bản địa là người Argentina. Dân số của Argentina năm 2018 ước tính khoảng 41.343.201 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Argentina là 2.766.890 km2.

Mã quốc gia Argentina là 54 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Argentina từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Argentina theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Argentina là 54 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Argentina dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Argentina. Mã quốc gia Argentina được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Argentina hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở ArgentinaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bahia Blanca+54-291
Buenos Aires+54-11
Catamarca+54-3833
Comodoro Rivadavia+54-297
Concordia+54-345
Cordoba+54-351
Corrientes+54-3783
Formosa+54-3717
Jesus Maria+54-3525
La Plata+54-221
La Rioja+54-3822
Mar del Plata+54-223
Mendoza+54-261
Mercedes/Prov. B.A.+54-2324
Neuquen+54-299
Parana+54-343
Posadas+54-3752
Resistencia+54-3722
Rio Cuarto+54-358
Rosario+54-341
Salta+54-387
San Juan+54-264
San Luis+54-2652
San Nicolas+54-3461
San Rafael+54-2627
Santa Fe+54-342
Santiago del Estero+54-385
Santo Tome+54-3756
Tandil+54-2293
Trelew+54-2965
Tucuman+54-381
Villa Maria+54-531