Giờ Aruba Múi giờ
Tuesday May 14, 2024

2:54:07 PM

Aruba
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
aw
Thông tin về Aruba Hide

Aruba là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Oranjestad và dân tộc bản địa là người Aruba. Dân số của Aruba năm 2018 ước tính khoảng 71.566 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Aruba là 193 km2.

Mã quốc gia Aruba là 297 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Aruba từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Aruba theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Aruba là 297 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Aruba dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Aruba. Mã quốc gia Aruba được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Aruba hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở ArubaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Aruba không có mã tỉnh/thành.