Giờ Australia Múi giờ
Wednesday May 08, 2024

8:22:52 AM

Sydney
UTC/GMT +10 giờ
Tên miền quốc gia
au
Thông tin về Australia Hide

Australia là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Canberra và dân tộc bản địa là người Australia. Dân số của Australia năm 2018 ước tính khoảng 21.515.754 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Australia là 7.686.850 km2.

Mã quốc gia Australia là 61 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Australia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Australia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Australia là 61 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Australia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Australia. Mã quốc gia Australia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Australia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở AustraliaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Casey+61-12
Central East Region+61-2
Central West Region+61-8
Davis+61-10
Macquarie Island+61-13
Mawson+61-11
Mobile Phones+61-4
North East Region+61-7
South East Region+61-3