Giờ Bahamas Múi giờ
Saturday Mar 30, 2024

5:08:48 PM

Nassau
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
bs
Thông tin về Bahamas Hide

Bahamas là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Nassau và dân tộc bản địa là người Bahamas. Dân số của Bahamas năm 2018 ước tính khoảng 301.790 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Bahamas là 13.940 km2.

Mã quốc gia Bahamas là 1-242 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Bahamas từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Bahamas theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Bahamas là 1-242 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Bahamas dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Bahamas. Mã quốc gia Bahamas được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Bahamas hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở BahamasHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Coopers Town+1-242
Freeport+1-242
Nassau+1-242
West End+1-242