Giờ Bahrain Múi giờ
Saturday Jun 22, 2024

8:17:22 PM

Bahrain
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
bh
Thông tin về Bahrain Hide

Bahrain là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Manama và dân tộc bản địa là người Bahrain. Dân số của Bahrain năm 2018 ước tính khoảng 738.004 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Bahrain là 665 km2.

Mã quốc gia Bahrain là 973 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Bahrain từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Bahrain theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Bahrain là 973 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Bahrain dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Bahrain. Mã quốc gia Bahrain được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Bahrain hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở BahrainHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bahrain không có mã tỉnh/thành.