Giờ Bỉ Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

1:40:42 PM

Brussels
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
be
Thông tin về Bỉ Hide

Bỉ là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Brussels và dân tộc bản địa là người Bỉ. Dân số của Bỉ năm 2018 ước tính khoảng 10.403.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Bỉ là 30.510 km2.

Mã quốc gia Bỉ là 32 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Bỉ từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Bỉ theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Bỉ là 32 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Bỉ dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Bỉ. Mã quốc gia Bỉ được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Bỉ hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở BỉHide