Giờ Bermuda Múi giờ
Tuesday Apr 02, 2024

8:45:38 PM

Bermuda
UTC/GMT -3 giờ
Tên miền quốc gia
bm
Thông tin về Bermuda Hide

Bermuda là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Hamilton và dân tộc bản địa là người Bermuda. Dân số của Bermuda năm 2018 ước tính khoảng 65.365 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Bermuda là 53 km2.

Mã quốc gia Bermuda là 1-441 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Bermuda từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Bermuda theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Bermuda là 1-441 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Bermuda dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Bermuda. Mã quốc gia Bermuda được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Bermuda hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở BermudaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bermuda không có mã tỉnh/thành.