Giờ Bolivia Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

7:26:32 PM

La Paz
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
bo
Thông tin về Bolivia Hide

Bolivia là một quốc gia nằm ở Nam Mỹ. Với thủ đô là Sucre và dân tộc bản địa là người Bolivia. Dân số của Bolivia năm 2018 ước tính khoảng 9.947.418 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Bolivia là 1.098.580 km2.

Mã quốc gia Bolivia là 591 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Bolivia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Bolivia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Bolivia là 591 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Bolivia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Bolivia. Mã quốc gia Bolivia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Bolivia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở BoliviaHide