Giờ British Indian Ocean Territory Múi giờ
Monday Apr 01, 2024

9:03:08 PM

Chagos
UTC/GMT +6 giờ
Tên miền quốc gia
io
Thông tin về British Indian Ocean Territory Hide

British Indian Ocean Territory là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Diego Garcia và dân tộc bản địa là người British Indian Ocean Territory. Dân số của British Indian Ocean Territory năm 2018 ước tính khoảng 4.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ British Indian Ocean Territory là 60 km2.

Mã quốc gia British Indian Ocean Territory là 246 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến British Indian Ocean Territory từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang British Indian Ocean Territory theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia British Indian Ocean Territory là 246 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng British Indian Ocean Territory dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của British Indian Ocean Territory. Mã quốc gia British Indian Ocean Territory được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số British Indian Ocean Territory hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở British Indian Ocean TerritoryHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
British Indian Ocean Territory không có mã tỉnh/thành.