Giờ British Virgin Islands Múi giờ
Thursday Jun 20, 2024

9:06:12 AM

Tortola
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
vg
Thông tin về British Virgin Islands Hide

British Virgin Islands là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Road Town và dân tộc bản địa là người British Virgin Islands. Dân số của British Virgin Islands năm 2018 ước tính khoảng 21.730 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ British Virgin Islands là 153 km2.

Mã quốc gia British Virgin Islands là 1-284 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến British Virgin Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang British Virgin Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia British Virgin Islands là 1-284 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng British Virgin Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của British Virgin Islands. Mã quốc gia British Virgin Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số British Virgin Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở British Virgin IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
British Virgin Islands không có mã tỉnh/thành.