Giờ Burkina Faso Múi giờ
Wednesday Jun 26, 2024

6:20:20 AM

Ouagadougou
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
bf
Thông tin về Burkina Faso Hide

Burkina Faso là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Ouagadougou và dân tộc bản địa là người Burkina Faso. Dân số của Burkina Faso năm 2018 ước tính khoảng 16.241.811 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Burkina Faso là 274.200 km2.

Mã quốc gia Burkina Faso là 226 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Burkina Faso từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Burkina Faso theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Burkina Faso là 226 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Burkina Faso dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Burkina Faso. Mã quốc gia Burkina Faso được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Burkina Faso hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Burkina FasoHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Banfora+226-88XXXX
Dori+226-66XXXX
Fada+226-77XXXX
Gaoua+226-87XXXX
Kantchari+226-79XXXX
Kaya+226-45XXXX
Kaya+226-49XXXX
Koudougou+226-44XXXX
Orodara+226-96XXXX
Ouagadougou+226-30XXXX
Ouahigouya+226-55XXXX
Ouahigouya+226-56XXXX
Tenkodogo+226-71XXXX
Tougan+226-53XXXX
Tougan+226-54XXXX
DÉDOUGOU+226-52XXXX
DIÉBOUGOU+226-86XXXX
KOUPÉLA+226-70XXXX