Giờ Burundi Múi giờ
Monday Apr 08, 2024

8:13:25 PM

Bujumbura
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
bi
Thông tin về Burundi Hide

Burundi là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Bujumbura và dân tộc bản địa là người Burundi. Dân số của Burundi năm 2018 ước tính khoảng 9.863.117 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Burundi là 27.830 km2.

Mã quốc gia Burundi là 257 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Burundi từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Burundi theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Burundi là 257 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Burundi dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Burundi. Mã quốc gia Burundi được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Burundi hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở BurundiHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Burundi không có mã tỉnh/thành.