Giờ Campuchia Múi giờ
Tuesday May 07, 2024

11:43:59 PM

Phnom Penh
UTC/GMT +7 giờ
Tên miền quốc gia
kh
Thông tin về Campuchia Hide

Campuchia là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Phnom Penh và dân tộc bản địa là người Campuchia. Dân số của Campuchia năm 2018 ước tính khoảng 14.453.680 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Campuchia là 181.040 km2.

Mã quốc gia Campuchia là 855 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Campuchia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Campuchia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Campuchia là 855 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Campuchia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Campuchia. Mã quốc gia Campuchia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Campuchia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở CampuchiaHide