Giờ Cameroon Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

9:38:17 AM

Douala
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
cm
Thông tin về Cameroon Hide

Cameroon là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Yaounde và dân tộc bản địa là người Cameroon. Dân số của Cameroon năm 2018 ước tính khoảng 19.294.149 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Cameroon là 475.440 km2.

Mã quốc gia Cameroon là 237 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Cameroon từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Cameroon theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Cameroon là 237 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Cameroon dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Cameroon. Mã quốc gia Cameroon được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Cameroon hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở CameroonHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Cameroon không có mã tỉnh/thành.