Giờ Canada Múi giờ
Friday Mar 29, 2024

2:32:22 PM

Toronto
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
ca
Thông tin về Canada Hide

Canada là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Ottawa và dân tộc bản địa là người Canada. Dân số của Canada năm 2018 ước tính khoảng 33.679.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Canada là 9.984.670 km2.

Mã quốc gia Canada là 1 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Canada từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Canada theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Canada là 1 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Canada dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Canada. Mã quốc gia Canada được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Canada hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở CanadaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Alberta+1-587
Calgary+1-403
Calgary+1-587
Edmonton+1-780
Gatineau+1-819
Halifax+1-902
London+1-519
London+1-226
Mississauga+1-905
Mississauga+1-289
Montreal+1-514
Montreal+1-438
Ottawa+1-613
Ottawa+1-343
Quebec City+1-581
Quebec City+1-418
Saskatoon+1-306
Sault Ste. Marie+1-705
Sault Ste. Marie+1-249
Specialized Telecom Services+1-600
St. John+1-506
St. John's+1-709
Terrebone+1-450
Terrebone+1-579
Thunber Bay+1-807
Toronto+1-647
Toronto+1-416
Vancouver+1-236
Vancouver+1-778
Vancouver+1-604
Victoria+1-250
Winnipeg+1-204
Yellowknife+1-867