Giờ Cape Verde Múi giờ
Monday Jun 24, 2024

3:56:30 PM

Cape Verde
UTC/GMT -1 giờ
Tên miền quốc gia
cv
Thông tin về Cape Verde Hide

Cape Verde là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Praia và dân tộc bản địa là người Cape Verde. Dân số của Cape Verde năm 2018 ước tính khoảng 508.659 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Cape Verde là 4.033 km2.

Mã quốc gia Cape Verde là 238 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Cape Verde từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Cape Verde theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Cape Verde là 238 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Cape Verde dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Cape Verde. Mã quốc gia Cape Verde được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Cape Verde hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Cape VerdeHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Cape Verde không có mã tỉnh/thành.