Giờ Cayman Islands Múi giờ
Sunday Jun 30, 2024

10:12:32 PM

Cayman
UTC/GMT -5 giờ
Tên miền quốc gia
ky
Thông tin về Cayman Islands Hide

Cayman Islands là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là George Town và dân tộc bản địa là người Cayman Islands. Dân số của Cayman Islands năm 2018 ước tính khoảng 44.270 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Cayman Islands là 262 km2.

Mã quốc gia Cayman Islands là 1-345 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Cayman Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Cayman Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Cayman Islands là 1-345 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Cayman Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Cayman Islands. Mã quốc gia Cayman Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Cayman Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Cayman IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Cayman Islands không có mã tỉnh/thành.