Giờ Cộng hòa Trung Phi Múi giờ
Friday Mar 29, 2024

4:56:04 AM

Bangui
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
cf
Thông tin về Cộng hòa Trung Phi Hide

Cộng hòa Trung Phi là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Bangui và dân tộc bản địa là người Cộng hòa Trung Phi. Dân số của Cộng hòa Trung Phi năm 2018 ước tính khoảng 4.844.927 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Cộng hòa Trung Phi là 622.984 km2.

Mã quốc gia Cộng hòa Trung Phi là 236 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Cộng hòa Trung Phi từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Cộng hòa Trung Phi theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Cộng hòa Trung Phi là 236 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Cộng hòa Trung Phi dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Cộng hòa Trung Phi. Mã quốc gia Cộng hòa Trung Phi được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Cộng hòa Trung Phi hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Cộng hòa Trung PhiHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Cộng hòa Trung Phi không có mã tỉnh/thành.