Giờ Christmas Islands Múi giờ
Friday May 17, 2024

7:02:17 PM

Christmas
UTC/GMT +7 giờ
Tên miền quốc gia
cx
Thông tin về Christmas Islands Hide

Christmas Islands là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Flying Fish Cove và dân tộc bản địa là người Christmas Islands. Dân số của Christmas Islands năm 2018 ước tính khoảng 1.500 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Christmas Islands là 135 km2.

Mã quốc gia Christmas Islands là 61 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Christmas Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Christmas Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Christmas Islands là 61 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Christmas Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Christmas Islands. Mã quốc gia Christmas Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Christmas Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Christmas IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Christmas Islands không có mã tỉnh/thành.