Giờ Cocos Islands Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

9:55:52 AM

Cocos
UTC/GMT +6.5 giờ
Tên miền quốc gia
cc
Thông tin về Cocos Islands Hide

Cocos Islands là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là West Island và dân tộc bản địa là người Cocos Islands. Dân số của Cocos Islands năm 2018 ước tính khoảng 628 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Cocos Islands là 14 km2.

Mã quốc gia Cocos Islands là 61 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Cocos Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Cocos Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Cocos Islands là 61 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Cocos Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Cocos Islands. Mã quốc gia Cocos Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Cocos Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Cocos IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Cocos Islands không có mã tỉnh/thành.