Giờ Comoros Múi giờ
Thursday Jun 20, 2024

2:28:41 AM

Comoro
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
km
Thông tin về Comoros Hide

Comoros là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Moroni và dân tộc bản địa là người Comoros. Dân số của Comoros năm 2018 ước tính khoảng 773.407 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Comoros là 2.170 km2.

Mã quốc gia Comoros là 269 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Comoros từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Comoros theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Comoros là 269 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Comoros dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Comoros. Mã quốc gia Comoros được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Comoros hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở ComorosHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Comoros không có mã tỉnh/thành.