Giờ Cộng hòa Séc Múi giờ
Thursday Mar 28, 2024

8:41:59 AM

Prague
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
cz
Thông tin về Cộng hòa Séc Hide

Cộng hòa Séc là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Prague và dân tộc bản địa là người Cộng hòa Séc. Dân số của Cộng hòa Séc năm 2018 ước tính khoảng 10.476.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Cộng hòa Séc là 78.866 km2.

Mã quốc gia Cộng hòa Séc là 420 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Cộng hòa Séc từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Cộng hòa Séc theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Cộng hòa Séc là 420 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Cộng hòa Séc dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Cộng hòa Séc. Mã quốc gia Cộng hòa Séc được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Cộng hòa Séc hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Cộng hòa SécHide