Giờ Democratic Republic of the Congo Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

8:51:03 AM

Kinshasa
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
cd
Thông tin về Democratic Republic of the Congo Hide

Democratic Republic of the Congo là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Kinshasa và dân tộc bản địa là người Democratic Republic of the Congo. Dân số của Democratic Republic of the Congo năm 2018 ước tính khoảng 70.916.439 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Democratic Republic of the Congo là 2.345.410 km2.

Mã quốc gia Democratic Republic of the Congo là 243 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Democratic Republic of the Congo từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Democratic Republic of the Congo theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Democratic Republic of the Congo là 243 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Democratic Republic of the Congo dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Democratic Republic of the Congo. Mã quốc gia Democratic Republic of the Congo được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Democratic Republic of the Congo hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Democratic Republic of the CongoHide