Giờ Djibouti Múi giờ
Monday Jun 24, 2024

7:54:50 PM

Djibouti
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
dj
Thông tin về Djibouti Hide

Djibouti là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Djibouti và dân tộc bản địa là người Djibouti. Dân số của Djibouti năm 2018 ước tính khoảng 740.528 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Djibouti là 23.000 km2.

Mã quốc gia Djibouti là 253 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Djibouti từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Djibouti theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Djibouti là 253 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Djibouti dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Djibouti. Mã quốc gia Djibouti được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Djibouti hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở DjiboutiHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Djibouti không có mã tỉnh/thành.