Giờ Dominica Múi giờ
Tuesday May 14, 2024

10:32:30 PM

Dominica
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
dm
Thông tin về Dominica Hide

Dominica là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Roseau và dân tộc bản địa là người Dominica. Dân số của Dominica năm 2018 ước tính khoảng 72.813 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Dominica là 754 km2.

Mã quốc gia Dominica là 1-767 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Dominica từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Dominica theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Dominica là 1-767 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Dominica dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Dominica. Mã quốc gia Dominica được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Dominica hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở DominicaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Dominica không có mã tỉnh/thành.