Giờ Đông Timor Múi giờ
Thursday Apr 04, 2024

5:08:57 AM

Dili
UTC/GMT +9 giờ
Tên miền quốc gia
tl
Thông tin về Đông Timor Hide

Đông Timor là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Dili và dân tộc bản địa là người Đông Timor. Dân số của Đông Timor năm 2018 ước tính khoảng 1.154.625 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Đông Timor là 15.007 km2.

Mã quốc gia Đông Timor là 670 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Đông Timor từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Đông Timor theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Đông Timor là 670 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Đông Timor dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Đông Timor. Mã quốc gia Đông Timor được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Đông Timor hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Đông TimorHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Đông Timor không có mã tỉnh/thành.