Giờ Ecuador Múi giờ
Monday May 13, 2024

5:23:00 PM

Guayaquil
UTC/GMT -5 giờ
Tên miền quốc gia
ec
Thông tin về Ecuador Hide

Ecuador là một quốc gia nằm ở Nam Mỹ. Với thủ đô là Quito và dân tộc bản địa là người Ecuador. Dân số của Ecuador năm 2018 ước tính khoảng 14.790.608 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Ecuador là 283.560 km2.

Mã quốc gia Ecuador là 593 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Ecuador từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Ecuador theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Ecuador là 593 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Ecuador dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Ecuador. Mã quốc gia Ecuador được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Ecuador hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở EcuadorHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Azuay+593-7
Carchi+593-6
Guayas (Guayaquil)+593-4
Los Rios+593-5
Pichincha (Quito)+593-2
BOLÍVAR+593-3