Giờ Ai Cập Múi giờ
Friday Jun 21, 2024

3:02:10 AM

Cairo
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
eg
Thông tin về Ai Cập Hide

Ai Cập là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Cairo và dân tộc bản địa là người Ai Cập. Dân số của Ai Cập năm 2018 ước tính khoảng 80.471.869 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Ai Cập là 1.001.450 km2.

Mã quốc gia Ai Cập là 20 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Ai Cập từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Ai Cập theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Ai Cập là 20 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Ai Cập dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Ai Cập. Mã quốc gia Ai Cập được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Ai Cập hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Ai CậpHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Alexandria+20-3
Aswan+20-97
Asyut+20-88
Benha+20-13
Cairo+20-2
Dakahlia+20-50
Damanhour+20-45
El Mahallah (El Kubra)+20-40
Hurghada+20-65
Luxor+20-95
Port Said+20-66
Shebin El Korn+20-48
Sohag+20-93
Tanta+20-40