Giờ El Salvador Múi giờ
Saturday May 11, 2024

11:48:27 PM

El Salvador
UTC/GMT -6 giờ
Tên miền quốc gia
sv
Thông tin về El Salvador Hide

El Salvador là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là San Salvador và dân tộc bản địa là người El Salvador. Dân số của El Salvador năm 2018 ước tính khoảng 6.052.064 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ El Salvador là 21.040 km2.

Mã quốc gia El Salvador là 503 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến El Salvador từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang El Salvador theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia El Salvador là 503 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng El Salvador dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của El Salvador. Mã quốc gia El Salvador được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số El Salvador hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở El SalvadorHide