Giờ Equatorial Guinea Múi giờ
Thursday Apr 04, 2024

1:30:45 PM

Malabo
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
gq
Thông tin về Equatorial Guinea Hide

Equatorial Guinea là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Malabo và dân tộc bản địa là người Equatorial Guinea. Dân số của Equatorial Guinea năm 2018 ước tính khoảng 1.014.999 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Equatorial Guinea là 28.051 km2.

Mã quốc gia Equatorial Guinea là 240 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Equatorial Guinea từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Equatorial Guinea theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Equatorial Guinea là 240 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Equatorial Guinea dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Equatorial Guinea. Mã quốc gia Equatorial Guinea được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Equatorial Guinea hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Equatorial GuineaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bata (Continent)+240-8
Malabo (Bioko Island)+240-9
Malabo (Continent)+240-7