Giờ Eritrea Múi giờ
Thursday Jun 27, 2024

6:38:46 AM

Asmara
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
er
Thông tin về Eritrea Hide

Eritrea là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Asmara và dân tộc bản địa là người Eritrea. Dân số của Eritrea năm 2018 ước tính khoảng 5.792.984 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Eritrea là 121.320 km2.

Mã quốc gia Eritrea là 291 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Eritrea từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Eritrea theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Eritrea là 291 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Eritrea dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Eritrea. Mã quốc gia Eritrea được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Eritrea hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở EritreaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Eritrea không có mã tỉnh/thành.