Giờ Ethiopia Múi giờ
Wednesday May 08, 2024

6:48:52 AM

Addis Ababa
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
et
Thông tin về Ethiopia Hide

Ethiopia là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Addis Ababa và dân tộc bản địa là người Ethiopia. Dân số của Ethiopia năm 2018 ước tính khoảng 88.013.491 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Ethiopia là 1.127.127 km2.

Mã quốc gia Ethiopia là 251 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Ethiopia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Ethiopia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Ethiopia là 251 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Ethiopia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Ethiopia. Mã quốc gia Ethiopia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Ethiopia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở EthiopiaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Addis Ababa+251-1
East Region+251-5
MOBILE PHONES+251-9
North East Region+251-3