Giờ Falkland Islands Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

12:25:41 AM

Stanley
UTC/GMT -3 giờ
Tên miền quốc gia
fk
Thông tin về Falkland Islands Hide

Falkland Islands là một quốc gia nằm ở Nam Mỹ. Với thủ đô là Stanley và dân tộc bản địa là người Falkland Islands. Dân số của Falkland Islands năm 2018 ước tính khoảng 2.638 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Falkland Islands là 12.173 km2.

Mã quốc gia Falkland Islands là 500 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Falkland Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Falkland Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Falkland Islands là 500 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Falkland Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Falkland Islands. Mã quốc gia Falkland Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Falkland Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Falkland IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Falkland Islands không có mã tỉnh/thành.