Giờ Faroe Islands Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

8:39:30 AM

Faroe
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
fo
Thông tin về Faroe Islands Hide

Faroe Islands là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Torshavn và dân tộc bản địa là người Faroe Islands. Dân số của Faroe Islands năm 2018 ước tính khoảng 48.228 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Faroe Islands là 1.399 km2.

Mã quốc gia Faroe Islands là 298 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Faroe Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Faroe Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Faroe Islands là 298 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Faroe Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Faroe Islands. Mã quốc gia Faroe Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Faroe Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Faroe IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Faroe Islands không có mã tỉnh/thành.