Giờ Fiji Múi giờ
Monday May 13, 2024

4:49:02 PM

Fiji
UTC/GMT +12 giờ
Tên miền quốc gia
fj
Thông tin về Fiji Hide

Fiji là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Suva và dân tộc bản địa là người Fiji. Dân số của Fiji năm 2018 ước tính khoảng 875.983 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Fiji là 18.270 km2.

Mã quốc gia Fiji là 679 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Fiji từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Fiji theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Fiji là 679 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Fiji dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Fiji. Mã quốc gia Fiji được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Fiji hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở FijiHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Labasa+679-88
Sigatoka+679-65
Sigatoka+679-66
Sigatoka+679-67