Giờ Pháp Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

10:36:56 AM

Paris
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
fr
Thông tin về Pháp Hide

Pháp là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Paris và dân tộc bản địa là người Pháp. Dân số của Pháp năm 2018 ước tính khoảng 64.768.389 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Pháp là 547.030 km2.

Mã quốc gia Pháp là 33 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Pháp từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Pháp theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Pháp là 33 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Pháp dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Pháp. Mã quốc gia Pháp được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Pháp hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở PhápHide