Giờ French Polynesia Múi giờ
Thursday Jun 20, 2024

2:02:58 PM

Tahiti
UTC/GMT -10 giờ
Tên miền quốc gia
pf
Thông tin về French Polynesia Hide

French Polynesia là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Papeete và dân tộc bản địa là người French Polynesia. Dân số của French Polynesia năm 2018 ước tính khoảng 270.485 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ French Polynesia là 4.167 km2.

Mã quốc gia French Polynesia là 689 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến French Polynesia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang French Polynesia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia French Polynesia là 689 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng French Polynesia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của French Polynesia. Mã quốc gia French Polynesia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số French Polynesia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở French PolynesiaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
French Polynesia không có mã tỉnh/thành.