Giờ Gabon Múi giờ
Wednesday Jun 26, 2024

7:20:49 AM

Libreville
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
ga
Thông tin về Gabon Hide

Gabon là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Libreville và dân tộc bản địa là người Gabon. Dân số của Gabon năm 2018 ước tính khoảng 1.545.255 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Gabon là 267.667 km2.

Mã quốc gia Gabon là 241 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Gabon từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Gabon theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Gabon là 241 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Gabon dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Gabon. Mã quốc gia Gabon được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Gabon hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GabonHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Gabon không có mã tỉnh/thành.