Giờ Gambia Múi giờ
Tuesday Jun 25, 2024

11:24:35 PM

Banjul
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
gm
Thông tin về Gambia Hide

Gambia là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Banjul và dân tộc bản địa là người Gambia. Dân số của Gambia năm 2018 ước tính khoảng 1.593.256 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Gambia là 11.300 km2.

Mã quốc gia Gambia là 220 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Gambia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Gambia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Gambia là 220 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Gambia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Gambia. Mã quốc gia Gambia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Gambia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GambiaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bakau+220-449
Banjul+220-42
Kotu+220-446
Outside Libreville+220-2
Sanyang+220-441
Serekunda+220-43
Yundum+220-447