Giờ Đức Múi giờ
Wednesday May 08, 2024

3:39:43 AM

Berlin
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
de
Thông tin về Đức Hide

Đức là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Berlin và dân tộc bản địa là người Đức. Dân số của Đức năm 2018 ước tính khoảng 81.802.257 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Đức là 357.021 km2.

Mã quốc gia Đức là 49 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Đức từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Đức theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Đức là 49 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Đức dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Đức. Mã quốc gia Đức được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Đức hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở ĐứcHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bad Homburg+49-6172
Berlin+49-30
Bonn+49-228
Bremen+49-421
Chemnitz+49-371
Cologne (Koln)+49-221
Cottbus+49-355
Darmstadt+49-6151
Dresden+49-351
Dusseldorf+49-211
Erfurt+49-361
Essen+49-201
Frankfurt am Main (west)+49-69
Frankfurt an der Oder (east)+49-335
Gera+49-365
Halle+49-345
Hamburg+49-40
Hanover+49-511
Heidelberg+49-6221
Karl-Stadt+49-9353
Kiel+49-431
Koblenz+49-261
Leipzig+49-341
Magdeburg+49-391
Mannheim+49-621
Mobile Phones+49-172
Mobile Phones+49-173
Mobile Phones+49-17
Munich+49-89
Neubrandenburg+49-395
Nurnberg+49-911
Potsdam+49-331
Rostock+49-381
Saal+49-38223
Schwerin+49-385
Stuttgart+49-711
Wiesbaden+49-611