Giờ Ghana Múi giờ
Thursday May 09, 2024

2:00:28 AM

Accra
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
gh
Thông tin về Ghana Hide

Ghana là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Accra và dân tộc bản địa là người Ghana. Dân số của Ghana năm 2018 ước tính khoảng 24.339.838 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Ghana là 239.460 km2.

Mã quốc gia Ghana là 233 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Ghana từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Ghana theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Ghana là 233 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Ghana dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Ghana. Mã quốc gia Ghana được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Ghana hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GhanaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Accra+233-21
Bolgatanga+233-72
Cape Coast+233-42
Koforidua+233-81
Kumasi+233-51
Takoradi+233-31
Tamale+233-71
Tema+233-22