Giờ Greenland Múi giờ
Saturday Mar 30, 2024

8:55:01 PM

Godthab
UTC/GMT -2 giờ
Tên miền quốc gia
gl
Thông tin về Greenland Hide

Greenland là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Nuuk và dân tộc bản địa là người Greenland. Dân số của Greenland năm 2018 ước tính khoảng 56.375 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Greenland là 2.166.086 km2.

Mã quốc gia Greenland là 299 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Greenland từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Greenland theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Greenland là 299 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Greenland dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Greenland. Mã quốc gia Greenland được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Greenland hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GreenlandHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Aasiaat+299-89
Illoqqortoormiut+299-99
Ilulissat+299-94
Ivittuut+299-691
Kangaatsiaq+299-87
Kangerlussuaq+299-84
Maniitsoq+299-81
Nanortalik+299-61
Narsaq+299-66
Nuuk+299-3
Paamiut+299-68
Qaanaaq+299-97
Qaqortoq+299-64
Qasigannguit+299-91
Qeqertasuaq+299-92
Sisimiut+299-86
Tasiilaq+299-98
Upernavik+299-96
Uummannaq+299-95