Giờ Grenada Múi giờ
Thursday May 16, 2024

4:06:07 PM

Grenada
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
gd
Thông tin về Grenada Hide

Grenada là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là St. George's và dân tộc bản địa là người Grenada. Dân số của Grenada năm 2018 ước tính khoảng 107.818 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Grenada là 344 km2.

Mã quốc gia Grenada là 1-473 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Grenada từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Grenada theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Grenada là 1-473 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Grenada dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Grenada. Mã quốc gia Grenada được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Grenada hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GrenadaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Digicel Grenada Ltd.+1-414
Digicel Grenada Ltd.+1-415
Digicel Grenada Ltd.+1-41