Giờ Guam Múi giờ
Saturday Mar 30, 2024

2:27:44 AM

Guam
UTC/GMT +10 giờ
Tên miền quốc gia
gu
Thông tin về Guam Hide

Guam là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Hagatna và dân tộc bản địa là người Guam. Dân số của Guam năm 2018 ước tính khoảng 159.358 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Guam là 549 km2.

Mã quốc gia Guam là 1-671 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Guam từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Guam theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Guam là 1-671 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Guam dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Guam. Mã quốc gia Guam được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Guam hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GuamHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Guam không có mã tỉnh/thành.