Giờ Guatemala Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

3:51:43 PM

Guatemala
UTC/GMT -6 giờ
Tên miền quốc gia
gt
Thông tin về Guatemala Hide

Guatemala là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Guatemala City và dân tộc bản địa là người Guatemala. Dân số của Guatemala năm 2018 ước tính khoảng 13.550.440 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Guatemala là 108.890 km2.

Mã quốc gia Guatemala là 502 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Guatemala từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Guatemala theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Guatemala là 502 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Guatemala dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Guatemala. Mã quốc gia Guatemala được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Guatemala hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở GuatemalaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Basse Terre+502-81
Capesterre+502-86
Gosier+502-84
Grand Bourg+502-97
Jarry+502-26
Pointe A Pitre+502-8